SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Panilux Server Yönetim Yazılımları ("Panilux") ve Lisans sahibi ("Müşteri") arasında düzenlenmiştir.

 1. SÖZLEŞMENİN MUHTEVASI VE GAYESİ
 1. Sözleşmenin konusu PANILUX ile MÜŞTERİ arasındaki yazılım kiralama hizmetinde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Bu sözleşme Panilux Panel için kullanma ve satış sonrası verilen hizmetleri içerir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte TARAFLAR yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ve beyan eder.

 1. ŞARTLAR
 1. PANILUX yazılımı ve Lisans bilgileri her ne şekilde olursa olsun kopyalanamaz, çoğaltılamaz, üçüncü şahıslara satılamaz, kiralanamaz ve hiçbir şekilde kullandırtılamaz.

 2. Panilux, Lisans sunucularından farklı sunucular da kullanılamaz, kopyalanamaz ve taşınamaz.

 3. Lisans sahibi işbu sözleşmedeki hükümleri ihlal etmeyeceğini kabul eder, aksi durumda bu ihlallerinden doğacak maddi ve manevi zararları, Lisans sahibi Panilux'un ilk talep bildirimini takiben on işgünü içinde yine Panilux'un bildireceği banka hesabına ödemeyi şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. YÜKÜMLÜLÜKLER
 1. PANILUX panelin Geliştirme aşamasında olmayan Panilux Panel ürünleri üzerinden yapılan işlemlerden doğacak hatalardan dolayı sunucuda meydana gelecek yazılımsal sorunları, Lisans sahibi talep ettiği takdirde düzeltmekle yükümlüdür.

 1. GİZLİLİK İLKESİ
 1. TARAFLAR tüm bilgilerinin, gizliliğinin ve güvenliğinin zedelenmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 1. İADE & İPTAL
 1. Panilux hizmeti yalnızca Müşteri kendi Hesabından iptal edebilir. İptal durumunda ücret iadesi söz konusu değildir. İptal işleminden sonra gelecek dönem Ödeme işlemleri yapılmaz.

 2. Panilux hizmeti iade işlemi her Müşteri'nin ilk ücretli lisans bedeli için ve 30 gün içerisinde geçerlidir. Birden fazla iade yapılmamaktadır.

 1. SORUMLULUK REDDİ
 1. Panilux'ün çalışmasına engel olacak ve/veya çalışma metodlarını çözümüne çalışacak hertürden araç, yazılım ve metod ve bunun gibi yazılımların sunucuya yüklenmesinden doğacak maddi manevi zararlardan Panilux sorumlu değildir.

 2. Panilux, kullanıldığı Sunucuda verilen yasal/yasalolmayan hizmetlerden sorumlu değildir.

 3. Panilux, Sunucu da hizmeti verilen içeriklerden doğacak güvenlik açıklarından sunucunun işleyişine engel olacak yazılımlardan sorumlu değildir.

 4. Panilux, yüklü olduğu sunucu üzerinde yapılan işlemlerden ya da Panilux Panel yazılımının otomatik olarak gerçekleştirdiği işlemlerden doğacak hataların neden olduğu sunucu aksaklıklarını takip etmek ve bu sorunlardan doğacak maddi manevi hasarları karşılamakla yükümlü değildir. Yine bu sorunlardan doğacak veri kayıplarını, Panilux kurtarma garantisi veremez. Müşteri bu sorunları Panilux'e bildirildiği takdirde, Panilux zaman sınırı olmaksızın oluşan hataları düzeltmekle yükümlüdür.

 5. Panilux, Panel üzerinden yapılan işlemlerden ya da Panilux Panel yazılımının otomatik olarak gerçekleştirdiği işlemlerden ötürü doğacak veri kayıplarından, hizmet aksamalarından sorumlu değildir.

 6. Oluşabilecek bütün aksaklaklıklarda ve adli makamlara taşınacak davalarda Panilux tüm haklarını saklı tutar.

 1. SON HÜKÜMLER
 1. İş bu SÖZLEŞME, sekiz (8) ana maddeden, iki (2) sayfadan ibaret olup, Müşteri, Panilux'ü kullanmaya başladığı anda kabul ve beyan etmiş olur. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.